Warsztaty psychologiczne

Warsztaty mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju przedszkolaków. Celem nadrzędnym jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Szczególny nacisk kładziemy na emocje. Uczymy się rozpoznawać własne oraz rówieśników stany emocjonalne i właściwie kontrolować emocje.

Innymi eksplorowanymi wspólnie obszarami są także

Poprzez zabawę, zadania, ćwiczenia, książki, piosenki, wierszyki, prace artystyczne razem kształtujemy większą świadomość stanów emocjonalnych doświadczanych przez dzieci, rozwijamy ich mocne cechy, budujemy postawy prospołeczne.

Szczęśliwe dzieci to szczęśliwe i zdrowe społeczeństwo.