Wychowawczyni Grupy Tygrysów:
pani Katarzyna Tatol

Plan pracy na rok 2016/2017  wychowawczo-dydaktycznej w grupie Tygrysów oparty jest na programie wychowania przedszkolnego  „Ku Dziecku” wyd. WSiP.

 

KU DZIECKU PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

Tygrysy, poprzez zabawę, która jest podstawową aktywnością małego dziecka:

– uczą się, aby wiedzieć – ćwiczą procesy poznawcze

– uczą się, aby działać – kształtują postawy społeczne, umiejętności współdziałania, podejmowania inicjatywy

uczą się, aby być – kształtują system postaw, wzbogacają osobowość, przygotowywują się do pełnienia różnych ról

uczą się, aby żyć – kształtują umiejętności współdziałania wspólnie z innymi, planowania i realizowania z innymi wspólnych celów, rozwiązywania konfliktów

Zadania Grupy Tygrysów

Jako jedno z głównych zadań w mojej pracy stawiam sobie łagodne przyzwyczajenie dzieci do nauki, rozbudzenie w nich chęci zdobywania wiedzy o otaczającym świecie i zdobywania nowych umiejętności.

 

Każde zajęcia rozpoczynamy od powitania się, a następnie przypomnienia jaka jest pora roku, miesiąc i dzień tygodnia.

W swojej pracy stosuję różne metody przekazywania treści dydaktycznych aby zajęcia nie były monotonne a dzieci nie nudziły się. Są to m.in. rozmowa, opowiadanie, słuchanie i nauka wierszy, piosenek, inscenizacja, zabawy ruchowe, muzyczne, taneczne, aktywności plastyczne i techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, jak również różnorodne zabawy twórcze, które mają na celu rozbudzenie w dzieciach myślenia kreatywnego.

Staram się używać różnorodnych pomocy dydaktycznych by zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne. Zróżnicowanie metod stosowanych podczas zajęć ma na celu zainteresowanie dzieci, a także odkrycie w każdym z nich tego, w czym czuje się najlepiej, talentu, który możemy w przyszłości rozwijać.

Dbam o czas na swobodną zabawę podczas której dzieci wchodząc w kontakty z rówieśnikami uczą się m.in. pracy w grupie, kompromisu, dzielenia się z innymi, szacunku do rówieśników i ich pracy a także wyrażania swoich uczuć, emocji i pragnień.

Chciałabym i dążę do tego, by przedszkole było miejscem gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie, gdzie będą się dobrze bawiły a jednocześnie uczyły, do którego będą chętnie powracać – zawsze z radością w sercu i uśmiechem na buzi.