Twórcze Łapki – zajęcia plastyczne dla dzieci

Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności przekrojowych niezbędnych do wykorzystania i rozwinięcia w przyszłości w szkole. Uczestnicy uczą się samodzielności i swobody podejmowania decyzji oraz swobodnego wyrażania upodobań. Zajęcia rozwijają zmysł estetyczny i potrzebę tworzenia, również przez zapoznanie się z dziełami artystów z różnych okresów sztuki i dziedzin. Dzieci uczą się wytrwałości iodpowiedzialności w doprowadzeniu pracy do końca. Poznają rozmaite techniki ekspresji artystycznej. Uczą się samodzielnego myślenia, asertywności i współdziałania w grupie. Doskonalą różne technikiwyrazu artystycznego. Uczą się szanowania wspólnych materiałów dopracy (kredki, farby, sztalugi papier – czyszczenie pędzli i stanowiska pracy). Nabywają umiejętność obserwacji, zadawania pytań,argumentacji dla uzasadniania własnych poglądów.