18 grudnia w przedszkolu miał miejsce Dzień Kapusty. Dzieci brały udział w zabawach angażujących zmysły dotyku, słuchu, wzroku,węchu. Zmieniły się w detektywów szukających odpowiedzi na pytania:  Czy kapusta jest pusta?, Czy można ją turlać?,  Co stanie się z kapustą, kiedy na niej usiądę?.  Dzieci w oparciu o wiersz J. Brzechwy 'Na straganie’ rozważały znaczenie powiedzenia „kapusta głowa pusta”.  Każdy podjął próbę obrania kapusty z liści i sprawdzenia jak wygląda kapusta. Z otrzymanych liści dzieci układały kapuściane kompozycje.  Z kolei głąb kapusty posłużył do stemplowania farbami.  Wszyscy świetnie poradzili sobie z wyzwaniem polegającym na przeniesieniu kapusty przez tor przeszkód.  W wolnym czasie dzieci budowały zagrodę dla zwierząt m.in. żółwi i i karmiły je kapustą.  Na koniec obchodów Dnia Kapusty na dzieci i rodziców w szatni czekała niespodzianka -kapuściany quiz.