Przedszkole Kota Edwarda działa także jako przedszkole intergacyjne. W naszej placówce wspieramy rozwój wszystkich dzieci, staramy się  zaspokajać ich potrzeby jak również stawiać im wymagania, które są dostosowane do ich możliwości. Dla tych dzieci, które potrzebują indywidualnego wsparcia przygotowywane są programy terapeutyczne jak również ustalany jest plan zajęć indywidualnych z terapeutą. Obecnie w przedszkolu wspieramy dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Wspólnie staramy się, aby czas spędzony w przedszkolu uczył wzajemnej tolerancji, szacunku, a przede wszystkim rozwijał kompetencje komunikacyjne.

Jeśli chcą poznać Państwo szczegóły naszego przedszkola integracyjnego zapraszamy kontaktu z biurem placówki.