Przebieg zajęć:

Każde spotkanie rozpoczyna się zabawami integrującymi i rozluźniającymi. Następnie dzieci mają za zadanie rozwiązać zagadki lub wykonać ćwiczenia (indywidualnie oraz zespołowo) związane z danym obszarem kompetencji. W trakcie spotkania będzie też do wykonania praca plastyczna, a na zakończenie dzieci będą brać udział w krótkim warsztacie relaksującym.

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

Zadania plastyczne, muzyczne, konstrukcyjne, elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawy dramowe, pantomima, metody animacji grup, elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metody pedagogiki zabawy.

Cel warsztatów:

 • Zwiększenie umiejętności dziecka w zakresie ośmiu obszarów kompetencji;
 • Diagnoza mocnych i słabszych stron dziecka w zakresie poszczególnych obszarów kompetencji;
 • Nauka funkcjonowania w grupie – zasady, obowiązki i prawa.

Tematy warsztatów:

 • Inteligencja społeczna – umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami, rozpoznawania emocji innych osób, znajomość reguł społecznych;
 • Inteligencja intrapersonalna – umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych uczuć;
 • Inteligencja językowa – diagnoza kompetencji językowych, poszerzanie zasobu słownictwa, ćwiczenia językowe, zabawy z obcymi językami;
 • Inteligencja logiczno-matematyczna – gry i układanki logiczne, umiejętność syntezy i analizy;
 • Inteligencja wizualno-przestrzenna – zabawy twórcze, m.in. konstruowanie miasta, zabawa z iluzjami wzrokowymi;
 • Inteligencja ruchowa – koordynacja i świadomość ciała, zabawy ruchowe, elementy jogi i tai-chi dla dzieci.
 • Inteligencja muzyczna – zabawa z tonem, rytmem i własnym głosem, tworzenie instrumentów, spotkanie z gitarą;
 • Inteligencja przyrodnicza – rozumienie podstawowych praw przyrody, elementy ekologii.

Terminy warsztatów:

Grupa 4-7 lat:
piątki godz. 17.00-18.30

8 warsztatów raz w tygodniu, rozpoczęcie 28 września 2012:
28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 09.11, 16.11, 23.11

Założenia i szczegóły oferty

Czas trwania zajęć: 90 minut
Zajęcia rozpoczną się w momencie wykupienia min przez 8 osób karnetów na cały cykl warsztatów
Prowadzący zajęcia
: Aleksandra Musielak – psycholog z POZYTYWKI
Wielkość grupy:
min 8 osób, max 12 osób.
Koszt:
karnet 240 zł (30 zł od dziecka za każde spotkanie). W przypadku rodzeństwa zniżka – 400 zł za dwoje dzieci (po 50 zł za spotkanie za dwoje dzieci).
W przypadku wejścia jednorazowego koszt wynosi 40 zł (dla rodzeństwa 70 zł)

Zapisy i szczegółowe informacje:
http://www.akademiapozytywka.pl/,
Aleksandra Musielak email: aleksandra@akademiapozytywka.pl tel. 507 196 221