Centrum edward dysponuje dwoma salami, szatnią wraz z holem, toaletami o łącznej powierzchni 240m2.

Sala 1

Sala 2

Szatnia

Toalety