Pomieszczenia

Pomieszczenia
Pomieszczenia 2012-01-22T19:54:14+01:00

Centrum edward dysponuje dwoma salami, szatnią wraz z holem, toaletami o łącznej powierzchni 240m2.

Sala 1

Sala 2

Szatnia

Toalety