Połówkowe 1

790miesięcznie
 • 5h dziennie
 • we wszystkie dni
 • 2 posiłki (+13 zł/dzień)

Połówkowe 2

790miesięcznie
 • 10h dziennie
 • w połowę dni w miesiącu
 • 3 posiłki (+16 zł/dzień)

Pełne

890miesięcznie
 • 10h dziennie
 • we wszystkie dni
 • 3 posiłki (+16 zł/dzień)

Co oferujemy?

Zobacz, co Twoje dziecko otrzyma w ramach czesnego

Oprócz ww. zajęć dodatkowych czesne obejmuje

 • zabawy ruchowe

 • gry i zabawy ogólnorozwojowe

 • zabawa z plastyką (arteterapia)

 • sztuka

 • bajkoterapia

 • opieka logopedy (wstępna diagnoza)

 • opieka psychologa

 • koszty biletów do muzeów i na wycieczki

 • spektakle teatralne w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe mogą ulec zmianie, czasowym przerwom lub wycofaniem w szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z rodzicami.

Opłaty dodatkowe

Zajęcia fakultatywne i koszty dodatkowe

Wpisowe:
Wpisowe do Przedszkola Kota Edwarda wynosi 400 zł.
Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana w dniu podpisania umowy.

Wyprawka:
Koszt wyprawki wynosi 350 zł na cały rok.

Ubezpieczenie:
Koszt ubezpieczenia wynosi 35 zł na cały rok.

Zajęcia:

 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia taneczne,
 • drama,
 • język francuski.

Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane indywidualnie, na podstawie ilości godzin i dostępności zajęć.