Zajęcia wspomagające rozwój dzieci przy wykorzystaniu programu „Klucz do uczenia się” to  nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich na podstawie badań Lwa Wygotskiego- rosyjskiego pioniera psychologii społeczno – kulturalnej.

Program przełamuje dotychczasowy model edukacji nastawiony na odtwarzanie i zapamiętywanie informacji zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Wg teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę. Jeśli dziecko w toku rozwoju, naturalnie wspieranego przez dorosłego, zdobędzie te umiejętności, jest wtedy bardziej otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty.

Program składa się z dwóch etapów nauczania: etap pierwszy – Gąsienice oraz drugi – Motyle.
Galina Dolya – współtwórczyni wszystkich modułów programu przyrównuje maluchy bawiące się i uczące metodami Lwa Wygotskiego do gąsieniczek, które z czasem przeobrażają się w kolorowe, wysoko fruwające motyle.

Klucz do uczenia się” doskonale wpisuje się w obowiązującą przedszkola od września 2009 nową podstawę programową.
W przedszkolu Kota Edwarda odbywają się zajęcia z etapu Gąsienice w następujących modułach:
Program literacki, Konstrukcje, Od bazgrania do pisania, Gry Rozwijające, Matematyka Sensoryczna 1,2.

(Kliknij na powyższe obrazki, aby pobrać krótką informację o poszczególnych modułach programu)

 

PROMOCJA:

Koszt pełnego cyklu zajęć: 400zł  możliwość opłaty w 4 ratach po 100zł.

 

Opłaty:

Zajęcia trwają 40 minut i składają się z dwóch 20 minutowych modułów.

Jeden moduł to 20 spotkań, cały cykl to 20 spotkań –  podczas których, zostaną zrealizowane 2 moduły.

Koszt pełnego cyklu wynosi 600 zł, – istnieje możliwość opłaty w ratach.