Opiekun ogródka

  • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Magister Historii;
  • Technik Rolnik;
  • Prowadzi własną firmę w zakresie tworzenia ogrodów warzywnych na małych przestrzeniach.
  • Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, propaguje zdrowy styl życia;
  • Wolontariusz w gospodarstwie rolnym na Warmii (od 2012);
  • Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia upraw ekologicznych (od 2009);
  • Kurs „opiekun/wychowawca kolonijny”;
  • W wolnych chwilach rękodzielnik.