Rytmika

  • Posiada ponad 30 letni staż pracy jako nauczyciel muzyki i rytmiki;
  • Absolwent studiów muzycznych ;
  • Magister sztuki;
  • Pracował jako nauczyciel w szkołach muzycznych, w Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Studium Nauczycielskim w Gdańsku.