• Absolwentka Studium Opiekunek Dziecięcych
  • Studentka Niestacjonarnych Studiów Pedagogicznych o kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • W pracy z dziećmi kładzie nacisk na empatię i uśmiech; stara się motywować podopiecznych do realizowania celów i osiągania samodzielności
  • Prywatnie szczęśliwa mama trójki dzieci, dwóch dorosłych synów( Dawida i Fabiana) i najmłodszego ucznia szkoły podstawowej (Pawła)
  • W czasie wolnym lubi spacerować z mężem jak i oglądać kryminały