Język francuski

  • Absolwentka Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Do 11 roku życia wychowywała się we Francji;
  • Specjalizuje się w dziecięcej literaturze francuskiej;
  • Opowiada baśnie i historie;
  • Doświadczenie pedagogiczne zdobyte w Polsce, Francji, na Węgrzech;
  • Od kilku lat uczy języka francuskiego w przedszkolach.