Dyrektor oraz założycielka przedszkola

  • Absolwentka Studiów Podyplomowych z Zarządzania Oświatą, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku;
  • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: Przemiany Cywilizacyjne;
  • Podyplomowe Studia Public Relations, Politechnika Gdańska;
  • Studium Podyplomowe Kadry Menedżerskiej do współpracy ze Strukturami UE;
  • Kierowniczka Dworku Artura (do 2009 r.) – jednostki Miejskiego Domu Kultury w Gdańsku (obecnie Gdański Archipelag Kultury). Zainicjowała cykliczne artystyczne zajęcia adaptacyjne dla maluchów w wieku przed przedszkolnym;
  • Była koordynator projektów kulturalnych w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku;
  • Reporterka Dziennika Bałtyckiego oraz Życia na Fali (jako studentka);
  • Absolwentka kursów z programów m.in.: Zabawy Fundamentalne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
  • Pracę z dziećmi traktuje zawsze jako źródło inspiracji i zdrową odskocznię od „zagmatwanego świata dorosłych”;
  • Mama superoptymisty Mikołaja.