Najmłodsze dzieci z rodzicami Edward zaprasza na zajęcia w trzech grupach wiekowych: 5-10 KOCIAKI, 11-18 TYGRYSY, 18 – 24 LWY

Takie przedziały wiekowe podyktowane są wielostronną analizą rozwoju dziecka, jego możliwościami i podstawowymi obszarami zainteresowań w kolejnych fazach doświadczania świata i siebie samego. W pewnych momentach pojawiają się nowe umiejętności, czasami bardzo ważne, wręcz kluczowe dla dalszego progresu – nazywamy je wówczas rozwojowymi kamieniami milowymi.
A następnie ma miejsce okres doskonalenia danej umiejętności. Na przykład: po pierwszym samodzielnym sięgnięciu i chwyceniu jakiegoś przedmiotu rozwija się coraz bardziej sprawna i celowa manipulacja, a po pierwszych samodzielnych krokach – stabilne, zautomatyzowane chodzenie. Kolejne nowe osiągnięcia mają miejsce dopiero wówczas, gdy te wcześniejsze są już nieźle „wytrenowane” i nie wymagają już tak wiele uwagi.

Chcemy zaproponować takie zajęcia w grupie, które będą atrakcyjną i stosowną ofertą dla wszystkich małych uczestników w danym przedziale wieku.

Na każdym z tych etapów możemy wesprzeć dziecko w jego rozwoju, stwarzając mu okazje do czerpania doświadczeń, wzbudzając zainteresowanie tym co go otacza i dostarczając wiele radości satysfakcji z własnych osiągnięć.

Możemy to zrobić razem.
Zapraszamy.