Wizja Przedszkola Kota Edwarda

Cel Przedszkola Kota Edwarda to wszechstronny, indywidualny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz potrzeb. To także doskonalenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Co potrafi i jaki jest absolwent Przedszkola Kota Edwarda?

  • Dobrze komunikuje się w grupie rówieśników.

  • Ma opanowane czynności samoobsługowe.

  • Potrafi rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem.

  • Szanuje drugiego człowieka i jest wrażliwy na jego potrzeby i odmienność.

  • Przestrzega normy społeczne, dostrzega przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno.

  • Preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia, sam podejmuje różne aktywności.

  • Jest przygotowany do nauki pisania i czytania.

  • Jest emocjonalnie przygotowany do funkcjonowania w szkole.

  • Jest kreatywny, twórczy i przedsiębiorczy.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci. Nasza kadra pedagogiczna stale poszerza swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności. Dobór personelu zapewnia zaspokojenie różnorodnych potrzeb dzieci, umożliwia odkrycie, a także rozwój pasji i zainteresowań.

„Naszym marzeniem jest, aby nasze zdrowe i szczęśliwe dzieci wyrosły na zdrowych i szczęśliwych dorosłych!”

Odkrywanie pasji, rozwój zainteresowań

Do dyspozycji dzieci pozostaje odpowiednia baza z wyposażeniem do prowadzenia atrakcyjnych i twórczych zajęć oraz do terapii integracji sensorycznej. Przedszkole Kota Edwarda pomaga swoim wychowankom odkryć ich talenty i nabyć umiejętności, które będą potrzebne w dorosłym życiu.