Listopad

Temat tygodnia: MOJA RODZINA
Dzieci będą:
· Rozwijały sprawność manualną- zapinanie guzików, przewlekanie sznurówek.
· Opisywały zdjęcia swojej rodziny.
· Śpiewały piosenkę „Moja wesoła Rodzina”.
· Słuchały utworów literackich.
· Dzieliły słowa na sylaby.
· Doskonaliły umięjetność przeliczania i tworzenia zbiorów.
· Doskonaliły tworzenie dłuższych wypowiedzi słownych.
· Wskazywały różnice pomiędzy obrazkami.

Temat tygodnia:JESIENNA SZARUGA
Dzieci będą:
· Obserwowały zjawiska pogodowe.
· Kreśliły linie w określonym polu i kierunku.
· Rozwijały sprawność manualną- zapinanie guzików, przewlekanie sznurówek.
· Rozwijały słownictwo dotyczące pogody.
· Rozróżniały różne kształty, próbowały nazywać figury geometryczne.
· Rozwijały orientację w przestrzeni stosując zwroty: nad, pod, obok, przy.
· Słuchały muzyki poważnej.
· Doskonaliły umiejętność zgodnej zabawy.
· Śpiewały piosenkę „Pan Listopad”.

Temat tygodnia: MALI ARTYŚCI
Dzieci będą:
· Doskonaliły celność rzutów.
· Rozwijały umiejętności słuchowe.
· Klasyfikowały przedmioty.
· Doskonaliły umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych.
· Tworzyły prace plastyczne z plasteliny.
· Wyodrębniały pierwszej sylaby w wyrazach.
· Doskonaliły stosowanie liczebników porządkowych.

Temat tygodnia:JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO
Dzieci będą:
· Składały obrazek z elementów.
· Doskonaliły umiejętność dzielenia się zabawkami.
· Próbowały wyciągać wnioski.
· Doskonaliły umiejętność wycinania.
· Tworzyły rytmy.
· Usprawniały narządy mowy.
· Badały cechy magnesu.

PIOSENKA „PAN LISTOPAD”
Pan Listopad gra na basie
dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan Listopad gra na bębnie
bara bara bam
Z deszczem stuka, równo pięknie
koncert daje nam

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan Listopad gra na flecie
Fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz
PIOSENKA „MOJA WESOŁA RODZINKA”
My rodzinkę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni.

Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja
To Mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest Mój świat.

Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płaczę.
Ref. Mama, tata……………….
Gdy napsocę i nabroję
Siadam w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.
Ref. Mama, tata………………..
Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

Październik

CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
Co pływa w zupie?
Dziecko:
• Doskonali umiejętność klasyfikowania wg jednej cech.
• Próbuje nowych smaków.
• Śpiewa piosenki.
• Doskonali sprawność ruchową.
• Doskonali prawidłowych chwyt pisarski.
• Porównuje liczebność zbiorów.
• Bada cechy warzyw.
Co się zmienia w parku podczas jesieni?
Dziecko:
• Różnicuje pojęcia niski, wysoki, duży, mały.
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
• Tworzy pracę plastyczną.
• Konstruuje kącik przyrodniczy.
• Bada dotykiem.
• Próbuje wysnuwać własne wnioski.
Jak się zmienia las jesienią?
Dziecko:
• Bada materiał przyrodniczy.
• Tańczy do muzyki.
• Koncentruje się podczas słuchania tekstu literackiego.
• Zgodnie bawi się z rówieśnikami.
• Rozwija mowę opowieściową.
• Doskonali rozumienie położenia przedmiotów w przestrzeni.
• Jest samodzielne podczas ubierania się.
• Doskonali celność.
• Tworzy estetyczną pracę plastyczną wg własnego pomysłu.
Co musimy przygotować do przyjścia zimy?
Dziecko:
• Układa rytmy.
• Prowadzi obserwacje przyrody.
• Klasyfikuje.
• Działa na rzecz przyrody.
• Doskonali sprawność manualną.
• Rozwija słownik czynny.