Styczeń 2016

 

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Temat kompleksowy: TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM:

DZIECKO:

 • – aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, integracyjnych,
 • – samodzielnie ubiera się na spacer
 • – wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające narządy mowy
 • – podejmuje próby nazywania kolejnych dni tygodnia;
 • – przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;
 • – aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących odporność emocjonalną;
 • – bada barwy;
 • – maluje farbami.

 

Temat kompleksowy: WSZĘDZIE BIAŁO

DZIECKO:

 • – porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej; posługuje się pojęciami dotyczącymi kolejnych pór dnia;
 • – ilustruje ruchem, gestem, mimiką czynności;
 • – przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;
 • – aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących odporność emocjonalną;
 • – uważnie słucha piosenki; reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela;
 • – kreśli linie po wyznaczonym śladzie;
 • – podejmuje próby wyciągania wniosków;
 • – przestrzega zasad współżycia społecznego.

 

Temat kompleksowy: BABCIA I DZIADEK

DZIECKO:

 • – wymienia członków swojej najbliższej rodziny;
 • – opowiada o babci i dziadku (jak wyglądają, co robią);
 • – wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające narządy mowy;
 • – dzieli słowa na sylaby i składa je z sylab;
 • – porządkuje obrazki w zależności od liczby sylab w ich nazwach;
 • – rysuje twarz ze szczegółami;
 • – przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie;
 • – aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących odporność emocjonalną.

 

Temat kompleksowy: ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

DZIECKO:

 • – porusza się przy muzyce;
 • – wypowiada się zdaniami na temat ilustracji;
 • – tworzy improwizację ruchową do muzyki klasycznej;
 • – tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów, w tym folii aluminiowej;
 • – tworzy kompozycje z wykorzystaniem figur geometrycznych; dostrzega i zapamiętuje zmiany wprowadzane w układzie szeregowym

 

Listopad

 

Temat tygodnia: MOJA RODZINA
Dzieci będą:
· Rozwijały sprawność manualną- zapinanie guzików, przewlekanie sznurówek.
· Opisywały zdjęcia swojej rodziny.
· Śpiewały piosenkę „Moja wesoła Rodzina”.
· Słuchały utworów literackich.
· Dzieliły słowa na sylaby.
· Doskonaliły przeliczanie i tworzenie zbiorów.
· Doskonaliły tworzenie dłuższych wypowiedzi słownych.
· Wskazywały różnice pomiędzy obrazkami.

Temat tygodnia:JESIENNA SZARUGA
Dzieci będą:
· Obserwowały zjawiska pogodowe.
· Kreśliły linie w określonym polu i kierunku.
· Rozwijały sprawność manualną- zapinanie guzików, przewlekanie sznurówek.
· Rozwijały słownictwo dotyczące pogody.
· Rozróżniały różne kształty, próbowały nazywać figury geometryczne.
· Rozwijały orientację w przestrzeni stosując zwroty: nad, pod, obok, przy.
· Słuchały muzyki poważnej.
· Doskonaliły umiejętność zgodnej zabawy.
· Śpiewały piosenkę „Pan Listopad”.

Temat tygodnia: MALI ARTYŚCI
Dzieci będą:
· Doskonaliły celność rzutów.
· Rozwijały umiejętności słuchowe.
· Klasyfikowały przedmioty.
· Doskonaliły umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych.
· Tworzyły prace plastyczne z plasteliny.
· Wyodrębniały pierwszej sylaby w wyrazach.
· Doskonaliły stosowanie liczebników porządkowych.

Temat tygodnia:JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO
Dzieci będą:
· Składały obrazek z elementów.
· Doskonaliły umiejętność dzielenia się zabawkami.
· Próbowały wyciągać wnioski.
· Doskonaliły umiejętność wycinania.
· Tworzyły rytmy.
· Usprawniały narządy mowy.
· Badały cechy magnesu.

PIOSENKA „PAN LISTOPAD”
Pan Listopad gra na basie
dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się
Trawką dotknął strun

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan Listopad gra na bębnie
bara bara bam
Z deszczem stuka, równo pięknie
koncert daje nam

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

Pan Listopad gra na flecie
Fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek z nut

Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz

 

PIOSENKA „MOJA WESOŁA RODZINKA”
My rodzinkę dobrą mamy
Zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni.

Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja
To Mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest Mój świat.

Mama zawsze kocha czule
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha lecz inaczej
Uspokaja kiedy płaczę.
Ref. Mama, tata……………….
Gdy napsocę i nabroję
Siadam w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje
A mamusia pocałuje.
Ref. Mama, tata………………..
Kiedy nie ma taty, mamy
Wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu.

 

 

Październik

 

CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

JAKIE WARZYWA LUBIMY?

Dziecko:

 • Stara się przestrzegać zasad w przedszkolu.
 • Odbiera świat poprzez różne zmysły.
 • Próbuje z uwagą słuchać tekstów literackich.
 • Doskonali samodzielność podczas ubierania się.
 • Śpiewa piosenki.

CO SIĘ DZIEJE JESIENIĄ W PARKU?

Dziecko:

 • Bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Kształtuje umiejętność klasyfikowania.
 • Doskonali sprawność fizyczną.
 • Poznaje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z jesieni ą.
 • Kolekcjonuje materiał naturalny.
 • Doskonali samodzielność podczas pobytu w toalecie.
 • Uczy się wydzierania z papieru.

CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ W LESIE?

Dziecko:

 • Bada kształty figur geometrycznych.
 • Próbuje liczyć przedmioty.
 • Maluje na dużym formacie.
 • Śpiewa piosenki.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw.

W JAKI SPOSÓB  PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZIMY?

Dziecko:

 • Doskonali umiejętność samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.
 • Tworzy pracę przestrzenną.
 • Z uwagą słucha tekstów literackich.
 • Doskonali sprawność narządów mowy.
 • Uczy się dzielić zabawkami.