„Design Thinking – zaprojektuj to!”

26 października 2013, godzina 11:00 – 13:00

Dla dzieci w wieku 10 – 12 lat

Poprzez działanie i zabawę dzieciaki poznają metody kreatywnego i zarazem projektowego myślenia. Design Thinking to sposób myślenia, rozwiązywania problemów i wdrażania innowacji, a integralną częścią tego procesu jest prototypowanie, weryfikowanie założeń i testowanie różnych propozycji. W ciągu krótkiego warsztatu przejdziemy przez wszystkie kroki procesu i z prostych materiałów zbudujemy szybki prototyp.

Link do zapisów znajduje się pod adresem:

http://inkubatorstarter.pl/dzialamtworczo/