Polish Management Institute objął swoim patronatem  Akademię Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniach 22-26 lipca.

W ramach współpracy przedstawiciele  PMI przeprowadzą dla półkolonistów warsztaty zarządzania projektami.

http://www.pmi.org.pl/gdansk/