Zapraszamy na bezpłatne pokazowe zajęcia ” Klucz do uczenia się”
6 marca o godz.16.20

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy:
biuro@kotedward.pl lub telefonicznie 58 511 02 44

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci przy wykorzystaniu programu „Klucz do uczenia się” to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich na podstawie badań Lwa Wygotskiego- rosyjskiego pioniera psychologii społeczno – kulturalnej.

Program przełamuje dotychczasowy model edukacji nastawiony na odtwarzanie i zapamiętywanie informacji zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Wg teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę. Jeśli dziecko w toku rozwoju, naturalnie wspieranego przez dorosłego, zdobędzie te umiejętności, jest wtedy bardziej otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty.

Program składa się z dwóch etapów nauczania: etap pierwszy – Gąsienice oraz drugi – Motyle.
Galina Dolya – współtwórczyni wszystkich modułów programu przyrównuje maluchy bawiące się i uczące metodami Lwa Wygotskiego do gąsieniczek, które z czasem przeobrażają się w kolorowe, wysoko fruwające motyle.

„Klucz do uczenia się” doskonale wpisuje się w obowiązującą przedszkola od września 2009 nową podstawę programową.