W okresie karnawału

tylko 250 zł

za wynajęcie przestrzeni w Centrum Edward

* poczęstunek dla dzieci i rodziców we własnym zakresie

* opiekę nad dziećmi sprawują rodzice

szczegółowe informacje, tel. 509 701 802