Nic nie jest tak ważne jak bezpieczeństwo Twojego dziecka. Mając to na uwadze wdrożyliśmy najnowsze systemy ochrony dzieci w naszej placówce.

 

 

 

Kontrola dostępu
Placówka centrum uniemożliwia dostanie się do wnętrza osobom nieuprawnionym oraz co także ważne, wydostanie się dziecka bez asysty opiekuna.

 

Systemy przeciwpożarowe
Poza standardowymi już przyciskami włączającymi alarm pożarowy, placówka funkcjonuje jako wydzielona strefa ZLII bezpieczeństwa p-poż. Na wyposażeniu znajdują się gaśnice, własny niezależny pion hydrantowy oraz system szybkiego oddymiania pomieszczeń.

 

Ewakuacja
Wszystkie drzwi placówki Centrum Kota Edwarda posiadają także możliwość szybkiego otwarcia, w przypadku zaistnienia potrzeby ewakuacji obiektu. W takiej sytuacji automatycznie jest także powiadamiana ochrona obiektu, która reaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji wzywając odpowiednie służby ratownicze, oraz zjawiając się na miejscu w ciągu kilkunastu sekund. W każdym pomieszczeniu zostały też założone specjalne lampy oświetleniowe oraz fluorescencyjne wskazujące drogę ewakuacji.

Najbliższe służby ratunkowe:
Straż pożarna – PSP ul. Beniowskiego 7 – czas dojazdu 1,5 min
Policja – Obrońców Wybrzeża 19 – czas dojazdu 4 min
Pogotowie Ratunkowe – obszar Gdańsk – czas dojazdu do 5 min
Szpitale – 7 Szpital MW Polanki 117 oraz Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50