Zajęcia odbywają się w soboty o godz.10.00

w trybie co dwa tygodnie

To piękny czas absolutnej wiary w swoje nieograniczone możliwości i absolutnego braku krytycyzmu wobec swoich działań; jest to wiek pojawienia się i doskonalenia chodzenia, co wiąże się z fascynacją ruchem i ogromną jego potrzebą; w tym okresie osoba bliska (najczęściej – mama) staje się bezpieczną przystanią i „bazą wypadową” – bo nie odkryty świat wzywa; wzrastające, dzięki możliwości przemieszczania się, doświadczenia skutkują intensywnym rozwojem poznawczym, maluch w swoim działaniu zaczyna uwzględniać jednocześnie różne elementy otoczenia i coraz sprawniej koordynuje aktywność kierowaną jednocześnie na przedmioty i na osoby.

TYGRYSY to zajęcia wielostronnie wspierające rozwój psychofizyczny małych dzieci, kierowane do maluchów wraz z mamusiami lub tatusiami.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut. Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego animatora. Zajęcia odbywają się grupie max. 16-osobowej, tj. 8 dzieci i 8 opiekunów.

IDEA
Ideą tego programu jest stworzenie dziecku bezpiecznych i sprzyjających warunków do eksplorowania i odkrywania możliwości tkwiących w otoczeniu oraz zachęcanie go do tego. W czasie zajęć wzbudzana jest ciekawość poznawcza malucha, rozwijane są pierwsze zainteresowania i zdolności, które już w tym okresie zaczynają się ujawniać, jeżeli stworzymy odpowiednie warunki ku temu. W tym okresie nadal podstawową formą nabywania wiedzy o sobie i o świecie – jest odbieranie wrażeń z wnętrza ciała i z zewnątrz poprzez zmysły. Przez wzrok, słuch, węch, smak, czucie głębokie i powierzchniowe, narząd równowagi, czyli błędnik oraz przez własną aktywność. (okres od urodzenia do 2 r. ż. określa się mianem sensoryczno-motorycznego). Zabawy uwzględniające tę prawidłowość i skonstruowane w oparciu o nią są więc najlepszą formą stymulowania rozwoju dziecka.

PROGRAM
Oferowany program opracowany został z uwzględnieniem specyficznych umiejętności i zdolności jakie pojawiają się w tym przedziale wieku rozwojowego dziecka. Odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz do prawidłowości rozwojowych. To warunkuje wszechstronny i harmonijny rozwój. W tym okresie radość z przemieszczania się i ruchu dominuje nad innymi możliwościami i osiągnięciami. Dlatego zdecydowana większość aktywności i zadań jakie proponujemy dziecku musi być związana z ruchem, aby była dla niego atrakcyjna.

W programie wykorzystano elementy wielu sprawdzonych, skutecznych metod, takich jak:

Integracja Sensoryczna
Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne
Trening Knille’a
Muzykoterapia i Logorytmika
Pedagogika Zabawy
W czasie zajęć pojawią się także:

ogólnorozwojowe zabawy ruchowe
zabawy paluszkowe
zabawy logopedyczne
dziecięce masażyki
wielozmysłowa stymulacja

DZIECI
Będą świetnie się bawić, zaspokajając przemożną potrzebę ruchu i czerpiąc radość z odkrywania świata i własnych możliwości. Na bazie nabywanych doświadczeń – będą się dynamicznie rozwijać, zacieśniając więź emocjonalną z rodzicem, mogąc jednocześnie obserwować rówieśników.

RODZICE
Otrzymają mnóstwo przykładów i pomysłów edukacyjnych zabaw ze swoimi dziećmi. Upewnienie się, co do swoich rodzicielskich kompetencji oraz inspirację do jak najlepszego wykorzystania tego ważnego okresu życia dziecka. Spotkania te pozwolą też na rozwianie wielu obaw i wątpliwości już poprzez samą możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.