W wieku ok. 5-6 miesięcy następuje społeczne „przebudzanie się” dziecka, zaczyna ono bardzo chętnie wchodzić w relacje społeczne oraz prowokować je, obserwuje innych, zaczepia, przywołuje; uwaga maluszka kieruje się także na przedmioty – jest to, przede wszystkim, czas bardzo intensywnego rozwoju manipulacji, dlatego też kontakty z osobami często odbywają się w związku z jakimś przedmiotem lub wokół niego; w tym przedziale czasu niemowlę przechodzi od siedzenia, poprzez siedzenie bardzo stabilne, następnie pełzanie aż do raczkowania – a więc zaczyna się przemieszczać, nie mniej na tym etapie wyłącznie „w parterze”; dzieci w tej rozpiętości wieku są także na tym samym etapie rozwoju mowy, tj. w fazie gaworzenia.

„Kociaki” to zajęcia wielostronnie wspierające rozwój psychofizyczny najmłodszych dzieci, kierowane do maluszków wraz z mamusiami lub z tatusiami.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut. Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego animatora. Zajęcia odbywają się grupie max. 16-osobowej, tj. 8 dzieci i 8 opiekunów.

IDEA
Ideą tego cyklu zajęć jest stwarzanie maleństwu licznych okazji do doświadczania świata i budowania na tej podstawie skojarzeń, które stanowią podwaliny inteligencji człowieka. Istotne jest, aby te doświadczenia dostarczane były w sposób przemyślany, klarowny dla dziecka, w optymalnej ilości i częstotliwości oraz w najlepszym czasie na ich przyjęcie. Aby dziecko mogło odbierać otoczenie poprzez wszystkie zmysły i miało również możliwość własnej aktywności.

PROGRAM
Oferowany program opracowany został z uwzględnieniem specyficznych umiejętności i zdolności, jakie pojawiają się w tym przedziale wieku rozwojowego dziecka. Odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz do prawidłowości rozwojowych. Dlatego biorąc pod uwagę strefę najbliższego rozwoju – nie przyspiesza i nie „przeskakuje” naturalnych jego faz. To warunkuje wszechstronny i harmonijny rozwój.

W programie wykorzystano elementy wielu sprawdzonych, skutecznych metod, takich jak:

Integracja Sensoryczna
Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne
Trening Knille’a
Muzykoterapia
W czasie zajęć pojawią się także:

zabawy paluszkowe
ćwiczenia relaksacyjne i dziecięce masażyki
zabawy logopedyczne
wielozmysłowa stymulacja

DZIECI
Będą się dobrze bawić, harmonijnie rozwijać i czerpać radość z odkrywania świata i własnych możliwości, w czułym kontakcie z mamą lub tatą i w towarzystwie innych dzieci i dorosłych.

RODZICE
Poznają wiele możliwości – zabaw, ćwiczeń, zajęć, które pozwalają na radosne i efektywne spędzanie czasu ze swoją pociechą. Upewnią się co do swoich rodzicielskich zdolności, mając jednocześnie okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi rodzicami.